Het theorie-examen

Voordat je je praktijk examen mag doen, moet je eerst geslaagd zijn voor je theorie-examen. Het theorie-examen voor de auto duurt ongeveer 45 minuten. Je dient een half uur voor dat het examen begint aanwezig te zijn in het CBR. Je dient altijd een geldig legitimatie mee te nemen.

Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Gevaarherkenning (25 vragen)
  2. Regelgeving (30 vragen)
  3. Verkeersinzicht (10 vragen)

Het theorie-examen wordt afgenomen in een van de locaties van het CBR. Je kunt theorie-examen doen in het Nederlands en in het Engels.

Wanneer ben je geslaagd?

Regelgeving en verkeersinzicht worden in de beoordeling van het theorie-examen als 1 onderdeel meegenomen. Van de in totaal 40 theorievragen dien je er minimaal 35 goed te beantwoorden. Daarnaast dien je van het onderdeel gevaarherkenning 13 van de 25 vragen goed te beantwoorden.

Geldigheid:

Als je bent geslaagd voor het theorie- examen dan is deze 1,5 jaar geldig. Haal je binnen 1,5 jaar je praktijk- examen niet, dan zal je opnieuw je theorie moeten halen.