De Tussentijdse Toets (T.T.T.)

De Tussentijdse Toets (T.T.T.) is een toets die een examinator van het CBR afneemt. De T.T.T. is een rijtest die verloopt als een echt praktijkexamen.

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de T.T.T. hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.

Je instructeur rijdt tijdens deze toets mee. De Toets duurt even lang als een echt examen, namelijk 55 minuten. Deze toets wordt afgenomen op ongeveer driekwart van de rijopleiding.

De T.T.T. is een rijtest die verloopt als een echt praktijkexamen

De voordelen van de tussentijdse toets:

Advies. Na afloop van de toets krijgt je van de examinator en je instructeur een advies over de onderdelen waaraan je nog moet werken. Je kunt dan gericht je rijopleiding afronden.

Wennen. Omdat de T.T.T. hetzelfde verloopt als het praktijkexamen weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. Indien mogelijk leg je het examen af bij dezelfde examinator die ook jouw T.T.T. heeft afgenomen.

Vrijstelling. Je kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, zoals parkeren, achteruit rijden of straatje keren, vrijstelling verdienen voor het 1e praktijkexamen.